MyData asettaa ihmisen datakeskustelun keskiöön

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet muuttuvat merkittävästi Euroopan unionissa toukokuusta alkaen. Suomesta alkunsa saaneen MyData-liikkeen tarkoitus on valjastaa henkilödata käyttöön tavoilla, jotka hyödyttävät yksilöitä, tukevat uutta liiketoimintaa, sekä luovat oikeudenmukaisemman tietoyhteiskunnan. Elokuussa 2018 kolmatta kertaa Helsingissä järjestettävä MyData 2018-konferenssi on maailmanlaajuisen MyData-liikkeen lippulaivatapahtuma. Se tuo Helsinkiin yrityksistä, julkishallinnosta, tutkimuslaitoksista ja kansalaisliikkeistä jopa tuhat vierailija, yli 100 puhujaa, yli 30 maasta.

“MyData-liikkeen tavoitteena on saada ihminen takaisin datakeskustelun keskiöön. Uskomme, että ainoastaan eettisesti kestävät periaatteet henkilötiedon käsittelyssä menestyvät tulevaisuudessa. Kokoonnumme taas yhteen, emme ainoastaan visioimaan, vaan myös toteuttamaan reilumpaa tietoyhteiskuntaa”
, selittää Antti Poikola, konferenssin ohjelmavastaava, tutkija, ja MyData-yhteisön keulakuva.

MyData-periaatteet auttavat tavallisia verkkopalveluiden käyttäjiä hallinnoimaan ja hyödyntämään heitä itseään koskevaa dataa, jota yritykset sekä viranomaiset heistä keräävät. MyData on sekä visio että kokoelma teknisiä periaatteita sille, kuinka me yksilöinä voimme paremmin hallita datajälkiä, joita jätämme digielämässämme päivittäin jälkeemme. Ydinajatuksena on, että kaikilla tulisi olla helppo tapa ymmärtää minne henkilötietoja menee, määritellä kuka tietoja saa käyttää ja mihin tarkoituksiin.

MyData on mahdollisuus Suomelle ja Euroopalle

Henkilötietoon perustuvien palveluiden markkinapotentiaalin on arvioitu olevan peräti biljoona euroa vuoteen 2020 mennessä. Esimerkiksi huolet yksityisyydensuojasta, heikentynyt luottamus verkkopalveluihin, vaikeaselkoiset käyttöehdot ja puutteelliset verkkoidentiteettien hallintamahdollisuudet ovat kuitenkin hidastaneet digitalouden kasvua. MyData 2018 -konferenssi ja sen oheistapahtumat käsittelevät henkilötietoa liiketoiminnan, juridiikan, teknologian ja yhteiskunnallisten haasteiden ja mahdollisuuksien näkökulmista. Siten yksi tavoite onkin varmistaa, että EU pystyy myös hyödyntämään tätä valtavaa potentiaalia siirryttäessä digitaalisiin sisämarkkinoihin.

MyData on nykyisessä hallitusohjelmassa yksi digitalisaation kärkihankkeen osa-alue. Samalla MyData-liike on laajentunut maailmanlaajuiseksi verkostoksi, jolla on toimintaa Brasiliasta Taiwaniin. Lisäksi muun muassa Etelä-Koreasta on vierailtu Suomessa tutustumassa MyData-toimintaan ja liikenne- ja viestintäministeriön MyData-raportti on käännetty jo mm. englanniksi ja portugaliksi. Toista vuotta järjestettävä MyData Japan -tapahtuma puolestaan järjestetään Tokiossa keväällä.

MyData 2018 on yhteisöllisesti tuotettu konferenssi

Keynote-puhujien lisäksi olennainen osa ohjelmaa on maailmanlaajuisen yleisön tuottama sisältö. Alkaen 7.2.2018 kiinnostuneet henkilöt, ryhmät, organisaatiot ja yritykset ympäri maailman voivat ehdottaa sisältöä konferenssiin. Samalla konferenssin lipunmyynti avattiin.

Voittoa tavoittelemattoman konferenssin järjestävät kansalaisjärjestö Open Knowledge Finland, Aalto-yliopisto, sekä ranskalainen ajatuspaja Fing. MyData 2018 yhteistyökumppaneita ovat muun muassa IEEE, Sitra, Business FInland, Suomi.fi-palvelut ja Väestörekisterikeskus, Trafi, Digi.me, Cozy, ContextSpace, Tilaajavastuu, Teknologiateollisuus, sekä monet muut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.